Életrajz Dr. Gracza Lajos   

 

1932 április 13-án született Magyarországon, Rémen. Édesapja Dr. Gracza Illés községi orvos, Édesanyja Gologi Mária.

Magyarországon a Szegedi Tudományegyetem Biológia-Kémia Szakán végezte egyetemi tanulmányait. Diplomáját 1955-ben szerezte. 1958-ban kapott doktori címet.

1955-től 1958-ig tanársegédként dolgozott a Pécsi Pedagógiai Főiskola Növénytani tanszé-kén, ill. a Szegedi Tudományegyetem Növényélettani Intézetében. 1959 és 1972 között ku-tatóként alkalmazták a Budapesti Gedeon Richter Gyógyszergyár Növénykémiai Laborató-riumában.

1972-től nyugdíjazásáig, 1998-ig Németotszágban a Göppingeni Carl Müller Gyógyszergyár minőség-ellenőrzési és fejlesztési osztályát vezette. A nyolcvanas évek elején Biológiai Sza-kot végzett a Tübingeni Karl Eberhard Egyetemen, amely után 1985-ben szerzett diplomát.

 

 

 


Ez időszakban a növényi hatóanyagok kémiája és biológiai hatása szakterületén több mint 100 tudományos munkát publikált.

 

Zenei tanulmányokat Kalocsán Antal Mária zongoratanárnőnél folytatott 1946 és 1949 kö-zött. 1990-ben megalapította a Göppingen-Budapesti Liszt Ferenc-Archívumot. Azóta 16 zenetörténeti munkát publikált, illetve 3 zenei tárgyú könyvet írt. /Lásd a menü Publikációk címszavát./

A Szegedi Tudományegyetem Aranydiplomával (2006) tüntette ki. A Bartók Béla Emlékdíj tulajdonosa (2006).